Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

สำนักงานบัญชี | โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตวิวัฒน์ กุลธวัชชัย
ศิรินทร บุญทอย
ธานิวัฒน์ บัญญัตินิติสกุล
บุคลากรของเรา
เซิร์ฟเวอร์
ห้องทำงาน
โต๊ะทำงาน
ห้องรับแขก
ห้องโปรเจคเตอร์
ห้องเก็บแฟ้มเอกสาร
ห้องเก็บลังเอกสาร
ห้องสมุด
ลิฟต์โดยสาร
รักษาความปลอดภัย
ลานจอดรถ
สำนักงานบัญชี
บริษัท ชัวร์แทค จำกัด
วิวัฒน์ กุลธวัชชัยกรรมการผู้จัดการ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต "Style + Experience = Success"
01/17 
start stop bwd fwd

 

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

สำนักงานบัญชีเรา รับจัดทำบัญชี, ทำเงินเดือน, วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ให้คำปรึกษา, จัดหาพนักงานบัญชี, อบรมบัญชี, จำหน่ายโปรแกรมบัญชี, จดทะเบียน รวมถึงบริการทางกฎหมาย เรามุ่งเน้นคุณภาพผลงาน การตอบสนองลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจ อาทิเช่น การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของธุรกิจ, เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ, เพื่อวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท, เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน หรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการก็ดี ดังนั้นประโยชน์เหล่านี้ จึงให้คุณค่าที่ดี ของหลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง

 

เพราะอะไรถึงเลือกสำนักงานบัญชีเรา

 

บริการและบริหารงาน

เราสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และทำบัญชีในรูปแบบภาษาอังกฤษได้ จึงมีลูกค้าต่างชาติมากมาย ที่ไว้วางใจบริการกับสำนักงานบัญชีเรา เราเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีประสบการณ์มามากกว่า 12 ปี เรามียุทธวิธีต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่านสามารถวางแผนธุรกิจ รวมถึง "ชีวิต" เพื่อที่จะเสียภาษี.. เพียงแค่ไม่เท่าไหร่ ซึ่งการวางแผนภาษีเราจะพยายามคิดหาเทคนิคจ่ายภาษีในอัตรา "ต่ำสุด" อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักธุรกิจ พ่อค้า วิชาชีพอิสระ และประชาชนผู้มีเงินได้ทุกท่าน สามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ถูกต้อง และประหยัดเงินได้ในระยะเวลาอันควร ถ้าเรารู้วิธี  และเดินถูกทาง ทั้งนี้ทั้งนั้น กลยุทธ์การวางแผนภาษีมีมากมายหลายร้อยแปดเทคนิควิธี แต่ถ้าเราสามารถค้นพบเทคนิคการวางแผนภาษีอย่าง "โดน!" สิ่งนั้นก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่ธุรกิจของท่านแล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจได้กับบริการของเราโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

วิวัฒน์ กุลธวัชชัย (CPA)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
ติดต่อด้านสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
Mobile Phone: 08 1712 1313

ศิรินทร บุญทอย (CPA)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
ติดต่อด้านรับทำบัญชีและจดทะเบียนต่างๆ
Mobile Phone: 08 9666 1369

 

ยุติธรรม ชัดเจน และมีระเบียบวินัย

หลักปฏิบัติด้วย ความยุติธรรม ชัดเจน และมีระเบียบวินัย เป็นหลักยึดของการบริการเรา  ความตรงต่อเวลาเป็นส่วนนึงของความมีระเบียบวินัย เพราะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง กับธุรกิจบริการ เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจสำนักงานบัญชี ที่มีการติดต่อส่วนราชการบ่อยครั้ง และความซับซ้อนของระบบการทำงาน สำนักงานบัญชีจึงต้องวางแผนโครงสร้างการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทำให้เกิดศักยภาพความคล่องตัวการทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นหลักปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า  รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร สภาพแวดล้อมการทำงาน และเรื่องใดๆ ของลูกค้า สิ่งเหล่านั้นล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น

 

เทคโนโลยี

สำนักงานบัญชี มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ ผสานระบบเทคโนโลยีกับสำนักงานบัญชีเรา ให้เกิดความสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดขั้นตอนการความยุ่งยาก  ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการบริการด้านอื่นๆ  ด้วยรูปแบบที่เป็นระบบแบบแผน โดยการเลือกเฟ้น คัดสรรระบบเทคโนโลยีที่ดี จึงทำให้เรามั่นใจถึงความถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจ

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราทราบถึงความสำคัญในการเคารพความคุ้มครอง สงวนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และข้อมูลภายในสำนักงานบัญชี โดยมีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของระบบการทำงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ สำนักงานบัญชี ชัวร์แทค ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นเรื่องที่ลูกค้าเป็นห่วง ทางสำนักงานบัญชี จึงมีความรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ให้การสนับสนุน

  • ให้คำปรึกษาทั้งทางระบบอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์
  • บริการ Suretax Alerts บริการแจ้งเตือนการอัพเดทข่าวบัญชี และภาษีอากรในเว็บไซต์ พร้อมกันนั้น เราเลือกเฟ้นข้อมูล พิจารณาเห็นสมควรว่า เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อาทิเช่น แถลงข่าวจากกรมสรรพากร, บริการสารสรรพากร, ข้อมูลบัญชี และภาษี หรือข้อมูลทางธุรกิจก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทางสำนักงานบัญชี จัดส่งให้ทางอีเมล์ หรือเป็นการแจ้งเตือน เมื่อเว็บไซต์มีการอัพเดทข้อมูลดังกล่าว
  • ติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 

Accounting

Our staffs have knowledge of English, we can interact and keep accounts in English and of course we have many foreign clients using More...

Auditing

Offer the standard auditing in accounting and financial statements by CPA team. We audit in accordance with generally accepted auditing More...

Registration

Professional team work, who operate the registration in all steps rightly as regulated method and criterion of government. Moreover, we More...